κοινσεπ φροντ3Καλώς ήρθατε!

Είμαστε η Κοινωνική  Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ)  “Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Συνεργατικών Δομών – ΕΠΙΒΙΩΝΩ)”,με έδρα τον Πύργο Ηλείας.

Η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι – σύμφωνα με τους νόμους του κράτους – η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της οικολογίας, της εκπαίδευσης, τις παροχές κοινής ωφέλειας.

Επίσης η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων.