Ποιοί είμαστε

epiv_logoΕίμαστε η Κοινωνική  Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ)  «Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Συνεργατικών Δομών – ΕΠΙΒΙΩΝΩ)», με έδρα τον Πύργο Ηλείας. Η ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης βασίζεται στο νόμο 4019/2011  και αφορά αστικό συνεταιρισμό κοινωνικού σκοπού, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η ΚΟΙΝΣΕΠ είναι επιχείρηση, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη συνέλευση των μελών.

Η ΚοινΣΕπ «ΕΠΙΒΙΩΝΩ» ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2013. Εγγράφηκε στις 22/11/2013 στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας με αριθμό Δ00331. Αποτελείται από 17 μέλη. Ανήκει στην κατηγορία των κοινσεπ εμπορικού σκοπού. Έχει έδρα τον Πύργο Ηλείας.

Η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι – σύμφωνα με τους νόμους του κράτους – η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της οικολογίας, της εκπαίδευσης, τις παροχές κοινής ωφέλειας. Επίσης η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων.

Τα κέρδη της ΚΟΙΝΣΕΠ διατίθενται ως εξής: ένα μέρος για δημιουργία  αποθεματικού, ένα μέρος δίνεται στους εργαζόμενους σαν πριμ παραγωγικότητας και το μεγαλύτερο μέρος πάει για κοινωνικούς σκοπούς, για δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και άλλους σκοπούς που αφορούν στην επιχείρηση.

Μέλος στην ΚΟΙΝΣΕΠ μπορεί να γίνει κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο. Εξαιρούνται  οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε αυτούς. Το μέρισμα είναι ιδιαίτερα χαμηλό (10 €), όμως κάθε μέλος μπορεί να πάρει μέχρι 5 μερίδες.

Στο καταστατικό μας έχουμε συμπεριλάβει πολλές δραστηριότητες (πχ. παραγωγή διάθεση αγροτικών, πτηνοτροφικών προϊόντων), τις οποίες θα ενεργοποιούμε ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πολλά και δραστήρια μέλη. Για αρχή θα λειτουργήσουμε ένα παραδοσιακό καφεπαντοπωλείο, στη Δραγατσανίου και Σπαπ, όπου  είναι και η έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ. Επίσης θα ξεκινήσουμε την ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων μέσω των μελών μας.

Τέλος στοχεύουμε στην συνένωση κυρίως μικροαγροτών ώστε να μπορούν να μεταποιούν τα προϊόντα τους, να τα συσκευάζουν και να τα πωλούν σε αγορές (εσωτερικού και εξωτερικού), ει δυνατόν χωρίς μεσάζοντες. Αυτό μπορεί να γίνει απευθυνόμενοι κυρίως σε άλλους συνεταιρισμούς.

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο καταστατικό μας είναι:

α) παραγωγή αγροτικών – κτηνοτροφικών – πτηνοτροφικών προϊόντων

β) μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

γ) διάθεση – εμπορεία αγροκτηνοτροφικών προϊόντων σε απλή ή μεταποιημένη μορφή

δ) προμήθεια από παραγωγούς προϊόντων σε απλή ή μεταποιημένη μορφή και διάθεση – εμπορεία τους

ε)παραγωγή και διάθεση – εμπορεία προϊόντων χειροτεχνίας ή οικοτεχνίας

στ) ίδρυση πρατηρίων ή καταστημάτων μη εξαιρουμένων και των διαδικτυακών, διάθεσης – εμπορίας των προϊόντων αυτών

ζ) δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση καφενείου και παντοπωλείου (παραδοσιακό καφεπαντοπωλείο)

η) διοργάνωση εκθέσεων προβολής των παραπάνω προϊόντων καθώς και της τοπικής παραγωγής, παράδοσης, ιστορίας και πολιτισμού

θ) διοργάνωση εκπαιδεύσεων επάνω στους τρόπους παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, τη λαϊκή παράδοση, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τη μεταποίηση προϊόντων, την οικολογική ευαισθητοποίηση

ι) ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών δομών (θέατρο, κινηματογράφο, πολιτιστική λέσχη, βιβλιοθήκη) και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

κ) ίδρυση και λειτουργία οικοτουριστικών και αγροτουριστικών δομών, διοργάνωση εκδρομών και περιηγήσεων οικολογικού, πολιτιστικού, αγροτουριστικού και θρησκευτικού χαρακτήρα

λ) διαχείριση ανακυκλώσιμων αγαθών που συγκεντρώνει σε συμφωνία με τα μέλη της και από τα μέλη της

μ) συλλογή και εμπορεία ανακυκλώσιμων υλικών και των παραγώγων τους

ν) κομποστοποίηση οργανικών υλικών και εμπορεία παραγώγων της

ξ) επεξεργασία αποβλήτων  ελαιοτριβείων και εμπορεία παραγώγων τους.

ΚοινΣΕπ «ΕΠΙΒΙΩΝΩ»

2ο χλμ Πύργου- Πατρών