Καταστατικό

Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό λειτουργίας της
ΚΟΙΝΣΕΠ «Επιβιώνω»  εδώ