Γιατί Διαλογή Στην Πήγή

-Οι οικογένειες και τα νοικοκυριά ΕΙΜΑΣΤΕ οι βασικοί παράγοντες των κοινωνιών και της οικονομίας.
ΕΙΜΑΣΤΕ υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πόρων και τη βιώσιμη κατανάλωση σε επίπεδο νοικοκυριού.
-Πολιτισμός, αξίες και παραδόσεις καθορίζουν τις αποφάσεις των οικογενειών και των νοικοκυριών.

Διαχωρισμός στην πηγή,
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση της κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση.
Ας προσπαθήσουμε ΟΛΟΙ να φροντίσουμε για τον διαχωρισμό στην πηγή (ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ),
• τη ΜΕΙΩΣΗ
• την ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
• την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ των απορριμμάτων που παράγουμε

Η εκπαίδευση της κοινωνίας θα δώσει ΜΟΝΟ τη σωστή πληροφορία. Είμαστε ΟΛΟΙ υπεύθυνοι για:
• διαχωρισμό στην πηγή (ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ),
• ανακύκλωση και
• φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση του οργανικού υπολείμματος
• εκπαίδευση της κοινωνίας

Τα απορρίμματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη σύστασή τους:
• σε οργανικά (φρούτα, λαχανικά, κουκούτσια, φύλλα, κλπ) Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν περίπου το 40%-60% του συνόλου των αποβλήτων που παράγουμε στο σπίτι μας.
• σε ανόργανα (πλαστικό, γυαλί, μέταλλα, κλπ)
• σε στερεά (τρόφιμα, ξύλο, ύφασμα, συσκευές, ελαστικά, υλικά συσκευασίας, κλπ)

Και ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους:

• σε αστικά απορρίμματα
• απόβλητα ορυχείων
• βιομηχανικά απόβλητα
• νοσοκομειακά απόβλητα και
• επικίνδυνα απόβλητα

Διαχείριση απορριμμάτων
• Μία βασική διαφορά είναι ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις οι κάδοι των οικιακών απορριμμάτων δεν βρίσκονται στον δρόμο ή στα πεζοδρόμια όπως στην Ελλάδα, αλλά μέσα στις αυλές των σπιτιών ή εντός των χώρων οικιών και πολυκατοικιών.

ΚΟΙΝΣΕΠ – ΕΠΙΒΙΩΝΩ : ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6932452111 – 6948805971
ΗΛΕΚ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ motolep@otenet.gr