Έναρξη λειτουργίας της ΔσΠ: Δελτίο τύπου 13/11/2016

Η ΚΟΙΝΣΕΠ «ΕΠΙΒΙΩΝΩ» ανακοινώνει την έναρξη της  λειτουργία της πάνω στην ανακύκλωση των αστικών απορριμμάτων.

Στο χώρο μας, στο 2ο χλμ της εθνικής οδού Πύργου – Πατρών (απέναντι από τον ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ) συγκεντρώνομε χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο.

Η μέθοδος που θα ακολουθούμε είναι η διαλογή στην πηγή. Η ΚΟΙΝΣΕΠ σας καλεί να εγγραφείτε, είτε σαν μέλη, είτε σαν εθελοντές/ιες στο εγχείρημα, παίρνοντας το ζήτημα της ανακύκλωσης στα χέρια μας. Η ανακύκλωση στην πηγή είναι ο μόνος ουσιαστικά οικολογικός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Η ΚΟΙΝΣΕΠ «Επιβιώνω» ως κοινωνικός συνεταιρισμός, βασισμένη στις συλλογικές Συνέχεια

Γιατί Διαλογή Στην Πήγή

-Οι οικογένειες και τα νοικοκυριά ΕΙΜΑΣΤΕ οι βασικοί παράγοντες των κοινωνιών και της οικονομίας.
ΕΙΜΑΣΤΕ υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πόρων και τη βιώσιμη κατανάλωση σε επίπεδο νοικοκυριού.
-Πολιτισμός, αξίες και παραδόσεις καθορίζουν τις αποφάσεις των οικογενειών και των νοικοκυριών.

Διαχωρισμός στην πηγή,
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση της κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση.
Ας προσπαθήσουμε ΟΛΟΙ να φροντίσουμε για τον διαχωρισμό στην Συνέχεια